• حضور گسترده میزبان تک در الکامپ 2018


حضور دو تن از اعضای هیئت مدیره شرکت و بازدید آنها از غرفه های الکامپ 2018

مهندس موسوی : الکامپ سال پیش از این گسترده و پرشور تر بود امسال خبری از صنعت ICT نیست